GEL GÖNÜL SABREYLE ÇİLE DOLMAMIŞ 
        Derleyen: Muzaffer Sarısözen
        Kaynak: Hasan Güvendi
        Nota: Muzaffer Sarısözen
        Yöre: Samsun  Ladik